Thai Restaurant
Contact
Hafnargata 39
230 Keflavík
S: +354 421 8666
Email: thaikeflavik@thaikeflavik.is